Facebook Twitter Google plus Line
นิค ประกาศ “ยกเลิกสัญญาโดยวิธีทางกฎหมาย” ใครมีข้อสงสัย ไล่ไปถามทนาย ตั้ม
Post by : Ao   Date : 10 ธ.ค. 62 22:12  Views : 5,530
Facebook Twitter Google plus Line
นิค ประกาศ “ยกเลิกสัญญาโดยวิธีทางกฎหมาย” ใครมีข้อสงสัย ไล่ไปถามทนาย ตั้ม

นิคประกาศ“ยกเลิกสัญญาโดยวิธีทางกฎหมาย”ใครมีข้อสงสัยไล่ไปถามทนายตั้มนักแสดงภาพยนตร์วัยรุ่นชื่อดังนิคคุณาธิปปิ่นประดับโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวข้อความว่า“ผมเลิกสัญญาโดยวิถีทางของกฎหมายทุกประการใครไม่พอใจผมก็ขอโทษด้วยนะครับแต่มันไม่ทันแล้วจริงๆมีข้อสงสัยสอบถามทางทนายตั้มได้เลยครับ”


พร้อมกับรูปจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งข้อความภายในจดหมายฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

สำนักงานทนายษิทราเบี้ยบังเกิด
๖๗/๔หมู่๓ต.คลองมะเดื่ออ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาครโทรศัพท์๐๘๙๑๖๗๙๐๙๐
๒๒พฤศจิกายน๒๕๖๒
เรื่องขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา
เรียนกรรมการผู้จัดการบริษัทฟิล์ม…จำกัด
อ้างถึงสัญญานักแสดงเลขที่๑/๒๕๖๐ลงวันที่๔พฤษภาคม๒๕๖๐
ตามที่บริษัทฟิล์ม…จำกัดโดยท่านได้ตกลงทำสัญญานักแสดงฉบับตามที่อ้างถึงกับนายคุณาธิปปิ่นประดับ(นักแสดง)เมื่อวันที่
๔พฤษภาคม๒๕๖๐โดยสัญญาดังกล่าวทำขึ้นหนึ่งฉบับซึ่งท่านเป็นผู้เก็บรักษาสัญญาฉบับดังกล่าวไว้ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวข้อที่๑๑เรื่อง“ค่าตอบแทนของนักแสดง”กำหนดไว้ว่า“นักแสดงตกลงรับค่าตอบแทนจากบริษัทโดยให้บริษัทเป็นผู้พิจารณาตามลักษณะรูปแบบความเหมาะสมประเภทและลักษณะการทำงานซึ่งบริษัทจะแจ้งให้นักแสดงทราบเป็นครั้งๆไปทั้งนี้รายละเอียดในการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบัญชีของบริษัท”ซึ่งตามระเบียบและประเพณีปฏิบัติของฝ่ายบัญชีของบริษัทจะจ่ายคตอบแทนแก่นักแสดงทันที่ทำงานแล้วเสร็จโดยแบ่งค่าตอบแทนหรือค่าจ้างนักแสดงเป็น๒ประเภทคือ๑)ค่าตอบแทนเพื่องานแสดงจะจ่ายเมื่อนักแสดงทำการแสดงภาพยนตร์หรือละครแล้วเสร็จและ๒)ค่าตอบแทน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์จะจ่ายเมื่อนักแสดงเดินทางไปประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ตามคิวหรือสถานที่ที่บริษัทกำหนดแล้วเสร็จโดยตามสัญญาข้อที่๕กำหนดให้เป็นอำนาจและสิทธิขาดของบริษัทแต่ผู้เดียวที่จะพิจารณาเห็นสมควรกำหนดว่าจะให้นักแสดงแสดงเพื่อบันทึกเสียงและ/หรือภาพภาพยนตร์ละครชุดใดเมื่อใดจำนวนเท่าใดและให้แล้วเสร็จเมื่อใดตลอดจนการโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลงานที่กำลังนำเสนอต่อประชาชนดังนั้นค่าตอบแทนของนักแสดงจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญแห่งสัญญาฉบับดังกล่าวซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องชำระค่าตอบแทนแก่นักแสดงเมื่อนักแสดงทำการแสดงภาพยนตร์หรือละครแล้วเสร็จหรือเมื่อนักแสดงเดินทางไปประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ตามคิวหรือสถานที่ที่บริษัทกำหนดแล้วเสร็จตามระเบียบและประเพณีปฏิบัติของฝ่ายบัญชีของบริษัทรายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้วนั้นปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่อง“สงกรานต์แสบสะท้านโลกันต์”นำแสดงโดยนายคุณาธิปปิ่นประดับมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่๑๑เมษายน๒๕๖๒และมีการกำหนดการในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ดังกล่าวในช่วงวันที่๖เมษายน๒๕๖๒ถึงวันที่๘เมษายน๒๕๖๒รวม๑๓วันหรือ๑๓คิ้วโดยท่านตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการเดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวแก่นายคุณาธิปฯในอัตราเหมาจ่ายคิวละหรือวันละ๑๐,๐๐๐บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๓๐,๐๐๐บาทซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ดังกล่าวในทันทีที่นายคุณาธิปฯทำการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ดังกล่าวแล้วเสร็จแต่จนถึงปัจจุบันท่านยังค้างชำระหนี้ดังกล่าวแก่นายคุณาธิปฯโดยนายคุณาธิปๆได้ติดตามทวงถามให้ท่านชำระหนี้ดังกล่าวหลายครั้งหลายหนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม๒๕๖๒เป็นต้นมาถึงเดือนสิงหาคม๒๕๖๒จนเกิดข้อพิพาทเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่..๖๒ของศาลอาญาโดยท่านซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทกล่าวหาว่านายคุณาธิปฯกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอันเป็นความเท็จทั้งสิ้นอันเป็นการที่ท่านประพฤติผิดสัญญานักแสดงที่อ้างถึงอย่างร้ายแรงโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้านายษิทราเบี้ยบังเกิดทนายความผู้รับมอบอำนาจของนายคุณาธิปปิ่นประดับขอแจ้งให้ท่านนำเงินสดจำนวน๑๓๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)มาชำระหนี้ค่าตอบแทนในการเดินทางเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่อง“สงกรานต์แสบสะท้านโลกันต์”ของนายคุณาธิปๆณสำนักงานของข้าพเจ้าตามที่อยู่ข้างต้นภายใน๓วันนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้หากท่านเพิกเฉยไม่ชำระหนี้นายคุณาธิปปิ่นประดับขอถือเอาหนังสือฉบับนี้เป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญานักแสดงตามที่ท่านอ้างถึงแก่ท่านและข้าพเจ้าจำเป็นต้องดำเนินคดีเอาแก่ท่านตามกฎหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายษิทราเบี้ยบังเกิด)
ทนายความผู้รับมอบอำนาจ


ซึ่งก่อนหน้านี้นิคได้โพสต์อินสตาแกรมทำนองว่าได้ยกเลิกสัญญาจ้างนักแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมเข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิ“พี่ทำถูกแร้วค่ะหนูเชียร์พี่น่ะคะสู้ต่อไปน่ะค่ะ”“เคารพการตัดสินใจของพี่นะสู้ๆๆต่อนะคะ”“ค่ะพี่นิกหนูเป็นกำลังใจให้”เป็นต้น
ขอบคุณรูปจากไอจี: nickkunatip

แสดงความคิดเห็น


ข่าวล่าสุด